รับรางวัลสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบดีเด่นระดับเขต

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมประกวดสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบผลการคัดเลือก “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบดีเด่นระดับเขต” โดยมีพิธีมอบรางวัลวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

DSC05758 DSC05762 DSC05770 DSC05779 IMG_8404 IMG_8406 IMG_8408

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม