ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2559

นักเรียนสามารถเข้าดูเกรดออนไลน์ได้ที่ http://grade12016.pccphet.ac.th/
โดยใช้ username คือรหัสประจำตัวนักเรียน และ password คือรหัสบัตรประชาชนของตัวเอง

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บดูผลการเรียน