ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 11 กันยายน 2563

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม