ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

ครูวรายุทธ  ทองมาก

ครูผู้สอนดนตรีสากล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สู่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ด้วยความยิ่นดียิ่ง

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments