ต้อนรับ จภ.เชียงราย โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

และครูผู้ควบคุมดูแล ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ณ หอพัก 1 พรเจ้าฟ้า และหอพัก 6 อำไพดรุณี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม