ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี