ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ณ หอสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม