ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

คณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มาเยี่ยมชมห้องเรียน
ห้องปฎิบัติการ และบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม