ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ร่วมยินดีกับนักเรียนคนเก่งจาก

  • โครงการทดสอบการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2561

ของ บริษัท ท็อป เทสท์ เซนต์เตอร์ จำกัด

  • การแข่งโครงงานค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 14
  • นักเรียนที่โครงการผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 ( YSC 2019 ) ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการละ 3,000 บาท

  • นักเรียนที่โครงการผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21  ( NSC 2019 )

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม