มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้จัดทัศนศึกษาพานักเรียนทุกระดับชั้นเข้าชมงาน NST FAIR 2017

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”