ภาพบรรยากาศงานวันจุฬาภรณฯ 57

ผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดงาน “วันจุฬาภรณฯ” แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ โดยเฉพาะการทรงงานด้านงานวิจัยวิชาการ งานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันคือ

  1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเช้า และพิธีสงฆ์
  2. พิธีรับเข็มของนักเรียนขั้น ม.1 และ ม.4

 

 

14571274665_aa758ac461_z

14569560074_6167b0933f_z

14548186396_46a62ec87b_z

 คลิกชมภาพบรรยากาศทั้งหมด