พิธีลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการกับม.มหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ ม.มหิดล อังคารที่ 29 พ.ย.95 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพยาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม