พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนในการประกวดรายการต่างๆ

ท่านผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โครงการ ” ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ”
  การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  1. เด็กหญิงสุพิชชา  พรมเดช
  2. เด็กหญิงทีปกา  คำสุข
  3. เด็กชายศักดิ์ระพี  นาคน้อย
  4. เด็กชายภูผา  ศรีราคำ
  ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับประเทศ
 • การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  1. นางสาวธัญชนก  ดวงแก้ว
  2. นางสาววีรดา  ธรรมวิชิต
  3. นายสาริศ  ขันธ์เครือ
  4. นายยุทธศักดิ์  ใหล้ประยงค์
  ได้เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ
 • การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  1. นายวศิน  เอียงสวาท
  2. นายจุลดิศ  จันดา
  ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับประเทศ
 • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จัดกิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทย
  1. เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์ธาราม
  2. เด็กหญิงฐิติวรดา  โตแก้ว
  3. เด็กหญิงทีปกา  คำสุข
  ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมระดับประเทศ
 • คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม