พิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน 2560

งานกิจการนักเรียนได้จัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
โดยมีผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกับคณะกรรมสภานักเรียนชุดเก่า และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

 คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม