ผู้อำนวยการเยี่ยมชมศูนย์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน เยี่ยมชมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา