ผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน สังเกตการณ์สอบรอบแรกในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน นำคณะครูออกสังเกตการณ์สอบรอบแรกในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัดของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตามที่สสวท.ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศ