ผลการคัดเลือกนักเรียกเข้าค่ายอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 8

art2_edit2
ผลการคัดเลือกนักรเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รุ่นที่ 8 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย new_icon

 

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการค่ายnew_icon

 

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ายnew_icon

 

// ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองพานักเรียนมารายงานตัว ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 7:00 – 8:30 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)