ประมวลภาพอบรม stem (รอบม.ปลาย)

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม