ประมวลภาพอบรม stem (รอบมัธยมต้น)

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่มเติม