ประมวลภาพงาน scifair2015

ทางโรงเรียนได้จัดงาน scifair2015 ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558 โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Bunkyo Gakuin University Girls’ Junior & Senior High school เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสาธิตการแสดงวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

day2-set2 (27 of 447)

day1 (97 of 320)

day1 (282 of 320)

day2 (27 of 173)

day2 (39 of 173)

day2 (57 of 173)

day2 (71 of 173)

day2 (65 of 173)

day2 (120 of 173)

day2 (128 of 173)

day2 (159 of 173)

day3 (42 of 141)

second (28 of 61)

second (37 of 61)

select (23 of 160)

select (58 of 160)

day1 (8 of 320)// คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่