ประมวลภาพค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลภาพค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560

คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่มเติม 1

คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่มเติม 2