ประชุมผู้ปกครองม.3, ม.6

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมางานกิจการนักเรียนโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 (ครั้งที่ 1) โดยมีผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน, หัวหน้างานวิชาการ, หัวหน้างานกิจการนักเรียนและคณะครูหอพัก รวมทั้งคุณครูที่ปรึกษาม.3,ม.6 ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน

meetingm3-m62

meetingm3-m66

meetingm3-m68

meetingm3-m624

meetingm3-m628

meetingm3-m631

meetingm3-m644

meetingm3-m661

meetingm3-m659

meetingm3-m651

meetingm3-m669

meetingm3-m665

meetingm3-m676

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม