ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งาน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม