ประกาศห้องสอบและผังที่นั่งสอบ สำหรับการสอบเข้าม.4

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อห้องสอบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดผังที่นั่งสอบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดที่พัก

หมายเหตุ: ขอให้นักเรียนเข้าห้องสอบตรงเวลา หากมาสอบสายเกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบ