ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ห้อง machine shop

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการห้อง machine shop

คลิก เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี