ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ Machine Shop

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ Machine Shop

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ