ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ STEM Lab

krutประกาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ STEM Lab

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ