ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมี

krutประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมี

คลิกเพื่อดาวห์โหลด