ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  3  อัตรา

คลิก เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

– ให้ผู้ประสงค์สมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตั้งแต่ 25-31 ตุลาคม 2559
ทุกวันในเวลาราชการ
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559