ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้อง Machine Shop

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้อง Machine Shop
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ