ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560(รอบแรก)

krutประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560(รอบแรก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง