ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ