บรรยายเรื่องการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ซอล เมอร์คาโด(Dr.Saul Mercado) รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอมริกาประจำประเทศไทย และ ดร.ขนิษฐา นวรัตน์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอมริกาประจำประเทศไทย) ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมฉายภาพยนตร์เรื่อง “Big Dream” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ติดตามชีวิตของกลุ่มหญิงสาวกับความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาท้าทายส่วนตัวเพื่อก้าวตามความสนใจอันแน่วแน่ของพวกเธอในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านเรื่องราวในเมืองเล็กๆ ของรัฐไอโอวาไปจนถึงถนนอันพลุกพล่านในตะวันออกกลาง ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับโลกที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่หญิงสาวรุ่นต่อไป..

bigdream12

bigdream17

bigdream13

bigdream3

bigdream29

bigdream27

bigdream23

bigdream31

bigdream45

bigdream49

bigdream50

bigdream51

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม