บรรยายพิเศษ “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์” :: By CAT

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 14.40 – 16.30 น. นักเรียนชั้น ม.5 ทั้งระดับ ร่วมฟังบรรยาย “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์” ณ ห้องวิทยทัศน์ จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้เลือกรับสื่อที่เหมาะสม โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ รู้จักภัยอินเทอร์เน็ต รู้วิธีการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด รูปแบบการดำเนินกิจกรรม จะมีวิทยากรให้ความรู้ และมีกิจกรรมสนุก ให้เด็กร่วมกิจกรรม ตอบคำถาม ชิงรางวัล นักเรียนต่างได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย
DSC_0012
DSC_0019
DSC_0028
DSC_0039
DSC_0062
DSC_0074
DSC_0076