นักเรียนเข้ารับทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ (YSC 2015 )

นักเรียนเข้ารับทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ (YSC 2015 ) จำนวน 24 โครงงาน รวมเงินที่ได้รับทุน 72,000 บาท จากสถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (nectec) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

10866834_10204201317207978_1444908389_n

10872467_10204201317247979_830254280_n 10846519_10204201317327981_332692272_n