นักเรียนร่วมงาน “ขบวนการสหกรณ์รวมใจปลูกไทย..ในแบบพ่อ”

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ร่วมงาน “ขบวนการสหกรณ์รวมใจปลูกไทย..ในแบบพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

IMG_7847 IMG_7870 IMG_7894 IMG_7942 IMG_8610 IMG_8624 IMG_8631 IMG_8633 IMG_8656 IMG_8690 IMG_8697 IMG_8711 IMG_8742 IMG_8767

IMG_8537 IMG_8539 IMG_8540 IMG_8541 IMG_8545  IMG_8558 IMG_8560 IMG_8563 IMG_8566 IMG_8567

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม