นักเรียนรับรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานฯ ประจำปี 2557

ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจากโครงการประกวดภาพถ่าย “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานฯ มาเป็นประธานในพิธี และภายในงานยังได้รับเกียรติจากอาจารย์สงคราม โพธิ์วิลัย มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีได้รับรางวัลดังนี้ 

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวรวิสรา ฉายทองเจริญ

1_1_web

2. รางวัลชมเชย ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวณัฏฐณิชา อินทร์โพ

3_1_web

3. รางวัลชมเชย ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวกาญจนา จะดอม

6_web

5_1_web all_web