นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับฟังบรรยายจากวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬารภณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เข้ารับฟังการแนะนำคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์