ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานคุณธรรมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปของโรงเรียน

 คลิกดูภาพเพิ่มเติม