ทัศนศึกษา อพวช.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

sci-m (2 of 68) sci-m (14 of 68)

sci-m (11 of 68) sci-m (20 of 68) sci-m (42 of 68)