ทัศนศึกษาม.5-ม.6 ด้านเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลน์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อดูขั้นการตอนการผลิตชาเขียว โดยใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในโรงงาน

IMG_2761-5 IMG_2787-7 IMG_2798-10 IMG_2819-11 IMG_2821-12 IMG_2842-15 IMG_2863-19

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม