ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)”

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณ “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)”

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม