ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)”

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม