ทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและสังคมศึกษา ได้จัดทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.5-ม.6  ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, สุนทรีย์แลนด์แดนตุ๊กตา, อุทยานร.2(ชมโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนอัครนารีสีดา)

25056023806_72af34223b_z

24301431833_80bd612e82_z

25082376995_9d749f3540_z

24297692614_e8c2699190_z 24301430033_93068e3ecd_z

24455501283_b64e3564d2_z

24714693109_d3d6773d9e_z 24786759000_9a89cc539c_z

24632812110_5cb69c3a19_z24834942441_8db9484840_z

24632811390_e978923b95_z

24928285265_af31fa24c8_z

24834942981_34c200ffcb_z

24301430443_20075f3b9d_z

24834942771_c89a664da7_z

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม