ตารางสอบปลายภาค 2/2562

ตารางสอบปลายภาค 2/2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563