ตัวแทนโรงเรียนพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

ผู้อำนวยการและคณะครูผู้แทนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณบดีและทีมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องประชุม 1135 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

ที่มา: https://www.facebook.com/ScienceSilpakornUniversity