ตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวด AYIE – 2016

นายปิ่นกมล เรืองเดช นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลดังนี้

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากเวทีรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงานเรื่องนวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ ฆ่าเชื้อ MERS เสริมความงามจากกากเบียร์ ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

25082059195_7ebc319048_z

  1. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากเวทีสิ่งประดิษฐ์แนวใหม่ เพื่อเข้าประกวดงาน Asian young inventors exhibition(AYIE – 2016) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย จากผลงาน วัสดุทดแทนไม้ฆ่าเชื้อ MERS เสริมความงามจากกากเบียร์

25055703176_762686caa2_z