ตัวแทนครู นักเรียน ร่วมทำกิจกรรม “Live & Learn” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร ป่าละอู

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ส่งตัวแทนครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรม "Live & Learn"

โครงการส่งเสริมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร ป่าละอู

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร ป่าละอู อำเภอหัวหิน