ตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษาระดับภูมิภาคภาคกลาง

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกรอบเเรกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษาระดับภูมิภาคภาคกลางที่เซ็นทรัลเวิลด์ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงสุพิชญา สายะเสมาวงศ์ เด็กหญิงฐณิดา จำลองราช ได้รับอันดับที่ 10 ของการเเข่งขัน เด็กหญิงณนธิยา เมืองวงษ์ เด็กชายรวิศวร์ บุญอำไพไชยกุลได้รับอันดับที่ 17 ของการเเข่งขัน
11897191_940361286007277_468263186_n