ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2557

วันพุธที่ 30 ก.ค.57 งานอนามัยโรงเรียนจัดให้มีการตรวจสุขภาพครู ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. เพื่อให้ครู ได้รับข้อมูลสุขภาพของตนเอง เพื่อนำมาวางแผนปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อจะได้สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด Facebook || PCCPhet Gallery 

 

DSC_0094 DSC_0083 DSC_0082 DSC_0054 DSC_0020 DSC_0005